Đào tạo ngắn hạn

$

NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC GIẢNG DẠY TIẾNG ANH HIỆU QUẢ CAO

NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC GIẢNG DẠY TIẾNG ANH HIỆU QUẢ CAO Bernard Nguyên-Đăng, J.D. Nội dung chương trình được biên soạn bởi Giáo sư Bernard Nguyên-Đăng - là một…

Đọc thêm

$

NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC CHUYỂN TẢI THÔNG TIN

NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC CHUYỂN TẢI THÔNG TIN Bernard Nguyên-Đăng, J.D.

Đọc thêm

$

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN – CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN THỰC NGHIỆM

CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN THỰC NGHIỆM THÔNG BÁO CHIÊU SINH   Nhằm đáp ứng nhu cầu được thực hành trực tiếp của sinh viên đang theo học ngành kế toán;…

Đọc thêm

Đăng ký nhận tin

Nhập email của bạn để nhận được những thông tin mới nhất của chúng tôi!